• Predbilježba za testiranje

Prijava za obavijest o testiranju nije obvezujuća već prijavljeni podaci služe kako bi Vas mogli obavijestiti o testiranju u željenom gradu.

Grad testiranja birate prilikom prijave (postoji mogućnost prijave na više gradova). Kad Hrvatska Mensa dogovori testiranje u gradu za koji ste se prijavili, dobit ćete obavijest na prijavljenu e-mail adresu sa svim detaljima testiranja te linkom za prijavu na testiranje.

Ukoliko ste učenik ili student imat ćete priliku odabrati opciju s popustom. Status ćete dokazati na testiranju uvidom u Index ili Iksicu.

Sve upute za rješavanje testa dobit ćete od psihologa prije početka testiranja.Testu ne mogu pristupiti osobe mlađe od 14 godina.

Osobe mlađe od 18 godina moraju doći na testiranje u pratnji roditelja/skrbnika.

Osobe koje su na nekom ranijem testiranju održanom u organizaciji Mense zadovoljile uvjet za učlanjenje u Mensu, ne mogu ponovno pristupiti testu.

Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su testirane tokom tekuće ili prošle godine.

Osoba koja želi biti upisana u popis članova pod statusom potencijalnog člana mora postići rezultat unutar gornjih 2% ukupne populacije na testu inteligencije koji je odobrila Mensa i koji je pravilno proveden i nadgledan. Podaci o osobama koje postignu rezultat unutar gornjih 2% trajno se čuvaju u službenoj arhivi Udruge i te osobe se vode na službenom popisu potencijalnih članova.

Pristupanje testiranju inteligencije u organizaciji Hrvatske Mense, ukoliko se postigne rezultat unutar gornjih 2%, smatra se prihvaćanjem ovog pravila.

Podaci o osobama koje ne postignu rezultat unutar gornjih 2% čuvaju se tijekom tekuće i sljedeće godine. Čuvaju se jedino u elektroničkom obliku radi evidencije pristupanja testiranju i trajno se brišu s 31. prosincem iduće godine.

Pristupanje testiranju inteligencije u organizaciji Hrvatske Mense, ukoliko se ne postigne rezultat unutar gornjih 2%, smatra se prihvaćanjem ovog pravila.

Psiholog, dužnosnik testiranja i voditelj popisa članova, kako za vrijeme provedbe testiranja tako i tokom kasnije obrade rezultata, imaju pravo diskvalificirati pristupnika ukoliko ne postupa sukladno njihovim uputama.

Refundacija troškova testiranja nije moguća.

Ova Pravila testiranja, 8. verzija, primjenjuju se od 1. 1. 2009. godine.

Predbilježba za testiranje

  • Oznaka:PT
  • Raspoloživost:Dostupno
  • 0,00kn


Dostupne opcije


Oznake: Predbilježba za testiranje