Politika privatnosti prikupljanja i korištenja osobnih podataka

Politika privatnosti prikupljanja i korištenja osobnih podataka

Hrvatska Mensa obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima/korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o kupcima i korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hrvatske Mense i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Hrvatska Mensa, Ulica grada Vukovara 58, 10000 Zagreb, OIB: 12121439607, udruga koja u svojoj djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ovu Politiku privatnosti pažljivo pročitate!


Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.mensa.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.mensa.hr (u daljnjem tekstu Korisnici). Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice www.mensa.hr.

Udruga Hrvatska Mensa kao pružatelj usluga Internetske stranice www.mensa.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Udruga Hrvatska Mensa (u daljnjem tekstu Hrvatska Mensa) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci i Korisnici Internet stranice www.mensa.hr da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Hrvatska Mensa prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te kako bi se upoznali sa svojim pravima vezanima za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te svojim pravom na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu membership@mensa.hr

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.mensa.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Hrvatske Mense i web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Politika privatnosti utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Hrvatska Mensa putem Internet stranice www.mensa.hr?  


Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.mensa.hr, Hrvatska Mensa će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu. Hrvatska Mensa će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.mensa.hr, Hrvatska Mensa će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice www.mensa.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Hrvatska Mensa preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.mensa.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Hrvatska Mensa prikuplja i obrađuje osobne podatke?  


Hrvatska Mensa prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.mensa.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.mensa.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. Hrvatska Mensa prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u profilu Kupca stranice www.mensa.hr u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka.

Hrvatska Mensa prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Hrvatska Mensa ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.mensa.hr. Niti jedan dio Internetske stranice www.mensa.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  


Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.mensa.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca koji se prijavljuje unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijava, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.mensa.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka admin@mensa.hr.

S kojim primateljima Hrvatska Mensa dijeli osobne podatke?  


Hrvatska Mensa neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Hrvatska Mensa će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca, podijeliti osobne podatke Kupca s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Hrvatska Mensa koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Hrvatska Mensa pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.mensa.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Hrvatska Mensa pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnih podataka  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici www.mensa.hr. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Hrvatske Mense cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: membership@mensa.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka membership@mensa.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Hrvatske Mense putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka membership@mensa.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Hrvatska Mensa je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: membership@mensa.hr.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka membership@mensa.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice www.mensa.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Hrvatska Mensa uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Hrvatska Mensa provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.mensa.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Hrvatska Mensa se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti  

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Hrvatska Mensa može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.mensa.hr. Zato Hrvatska Mensa poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.mensa.hr.

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.mensa.hr.

Nastavak uporabe Internetske stranice www.mensa.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.


Pravila o postupanju s „kolačićima“


Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Samsung Internet (stranica na engleskom jeziku)
Microsoft Edge
Opera
Safari – iOS / Mac

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama www.mensa.hr.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li www.mensa.hr kolačiće?

Internet stranica www.mensa.hr koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.mensa.hr i zašto?

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na www.mensa.hr.

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. www.mensa.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje www.mensa.hr. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.